Facebook  Google earth    mail

PROTOKOLLSIDA

Det finns två protokoll ett för registrering av ny plats och ett för upplevelser på en redan registrerad plats.


Protokollet registrering av ny plats


Vi behöver detta beskrivande web protokoll från dig med kännetecken för sex-punkts-system/ Stargates-portaler och andra magiska platser, om du vill skriva in nya platser. Har du flera platser måste vi be dig fylla i ett web protokoll för varje plats.

Du kan också skriva in platsen på  Magical spots facebooksida och då behöver vi inget ifyllt protokoll, men då kan du bara nå andra via facebook och deltar inte i webundersökningen.  


Protokollet upplevelser på redan registrerad plats ”Under uppdatering”


Fyll i protokollet om du vill dela med dig av dina egna upplevelser på ett sex-punkts-system/ en Stargates-portal eller annan magisk plats. Skriv in platsens namn och registreringsnummer, så vi vet vilken plats det gäller. Finns på kartan och listan på platser. Så om du besöker en redan registrerad plats måste du veta registrerings nummret på denna.

Vi kommer då att komplettera dina upplevelser med andras upplevelser av platsen. Vi hoppas kunna presentera sammanställning löpande på hemsidan genom uppdateringar under det att projektet utvecklas.

Vi använder koordinat system WGS84, samma som Google earth. Vill du omvandla till något annat så finns en länk här: http://rl.se/rt90