Facebook  Google earth   mail   Secretgalaxy    Secretgalaxy-TV       

Kontakta oss via facebook om du har egna platser

Vad är en UFO-portal?

Pekare är överlägsna mätinstrument

1a. Tankemässigt bland synska, klärvoajanta eller vid meditation

1b. Vid nära-döden-upplevelser eller när man dör, då får alla en öppen kanal in i den vita tidstunneln

2. Byggnadstekniskt, t ex pyramidformer, kyrktorn e dyl. Här ses Sfinxen och en av pyramiderna vid Giza.

3. Med hjälp av små lysande energifarkoster, som UFO-forskarna kallar spaningsskivor eller ljusklot, kan vi koppla ihop flera 6-punkts-system och då skapa egna horisontella tidstunnlar.Vi kallar detta att sända tidsenergier.

När vi flyger i dessa  tunnlar, är vi osynliga för er. Det är på grund av vårt sätt att färdas i dessa tidstunnlar, som ni ser oss så sällan, även fast några av våra skepp nästan alltid befinner sig i närheten av Jorden.


Beroende vad man står kan man uppfatta  en händelse mycket olika

Enkel Crop-circle

Pictogram

Här ses symbolen för det Planetariska förbundet, som är en sammanslutning av nästan alla planeter, som finns ute i universum.

Man kan också skapa egna tidstunnlar av vit tid oberoende av sex-punkts-systemen


Detta kan främst göras på tre sätt:

Eva mäter med elfältsmätare

Vittidstunnlar

Vittidstunnlar till sexpunktssystem

sexpunktssystem

Sex-punkts-system/ portal

är en plats/portal som ibland får en genväg, en tunnelförbindelse där tid ej existerar, till andra världar och dimensioner i universum.


Vi (ET) har tillsammans med Channie, en ufo kontaktperson, varit i förbindelse med för oss osynliga utomjordingar. Hon ser dem, men vi känner dem bara. De färdas hit nästintill tidslöst via icke-tidstunnlar som genomkorsar hela universum och som mynnar ut på sex-punkts-system här på Jorden eller på något annat ställe i universum. Sex-punkts-systemen sammanbinder världar och dimensioner i universum.

Sex-punkts-systemen och deras egenskaper skulle kunna förklara många av de olösta gåtor och frågetecken, som finns omkring såväl UFOs som andra oförklarade fenomen och lät så rimligt och naturligt för oss, så vi bestämde oss för att ta informationen på allvar och försöka testa och verifiera uppgifterna på något sätt. Det var den här informationen, som vi fick i början på 1990-talet och fick oss att börja undersöka sex-punkts-system, som vi här på Magicalspots kallar UFO-portaler.Så här beskrevs 6-punkts-systemen och icke-tids-tunnlarna för oss

Alla planeter, så även Jorden, har 6-punkts-system - punkter på marken i form av en sexkant. Dessa bildar en tunnel uppåt, som en stående kristall ut mot universum.


När en 6-punkts-tunnel på Jorden möter en liknande från en annan planet, öppnas tunneln upp och vit tid, en icke-tidstunnel uppstår, en mellanvärld eller en annan dimension, där tid ej existerar. En genväg och tunnelförbindelse där tid ej existerar, ut i rymden och till andra världar och dimensioner, I dessa tunnlar färdas UFOna tidlöst, alltså fortare än ljuset, och osynligt för oss, Tunnlarna är också nyckeln till UFOnas snabba uppdykande i vårt luftrum, men lika snabba försvinnande.


Sådana tunnlar av icke-tid genomkorsar hela universum och genom att använda skärningspunkterna mellan tunnlarna som "mellanstationer", kan man snabbt "hoppa" genom hela universum. Hoppen mellan varje mellanstation tar 0,00043 sekunder oavsett avstånd. Till exempelvis Andromedagalaxen, som ligger 2,2831 miljoner ljusår från jorden, tar det cirka 8 minuter. Till Månen eller till någon av våra närmaste planeter tar det endast 0.00043 sekunder, om tunneln pekar rakt på.


Då universum rör sig hela tiden, blir de här tunnlarna i rymden, ibland hopkopplade med punkter på Jorden, som då blir aktiverade och får icke-tidsfält och tunnelförbindelse ut i rymden, som varar från någon minut upp till cirka fyra timmar. Områdena aktiveras från någon gång per vecka upp till åtta gånger per dygn beroende på årstid. De här områdena består av ett 6-punkts-mönster, som till formen ser likadana ut överallt, men de är olika stora, vanligast mellan 5-500 meter.


Stående på ett aktivt område känner en del en stark känsla av de sex kanterna. För en del ter sig det hela som en tunnel, med ljus långt fram, eller ett torn med ljus överst. En del uppfattar mörker runt omkring sig, andra ljus eller färger. Eller att allt blir tyst, fågelsång tystnar. Eller att man får en känsla av hastighet eller ett slags sug. Lyckokänslor och känslan av att inte väga något är också vanlig fick vi veta.


Man kan se tecken hos naturen, var dessa områden finns, då naturen ofta försöker skydda sina 6-punkts-system och andningshål, genom att ställa vackra buskar och träd mycket tätt, där det finns mycket aktiva platser. Myrmark, träsk, tjärnar, vattenfall och små eller stora sjöar kan vara andra resultat. Ibland syns naturväsen såsom älvor och småfolk på dessa platser, när platsen är aktiverad, eller UFOs, som dyker upp eller försvinner i tomma intet.


Man kan snabbt dra slutsatser, var man finner sådana här områden, om man studerar statistik över UFO-observationer, fick vi veta. UFOna använder dem nästan alltid vid start och landning. En del sådana områden har UFO-forskare faktiskt redan uppmärksammat, vet vi. De kallar dessa områden för fönsterområden. (Ett sådant exempel är Hessdalen i Norge/ETs kommetar).


Andra platser där man ofta finner sådana här områden, är gamla kultplatser. De gamle var väl förtrogna med det här och begravde sina döda på sådana områden, där man visste, man kunde få kontakt både med gudarna och med sina döda i dödsriket. De gamle visste också att använda stjärnorna, astronomi och astrologi för att finna rätta tiden, när platsen var aktiv och uppkopplad till den kosmiska icke-tiden.


Skärningspunkten mellan tunnlarna i det jordiska 6-punkts-systemet och de universella tunnlarna, ligger alltid på samma avstånd från Jorden. Skärningspunkten är dödsrikets position för Jorden. Följer man ett tvärsnitt genom Jordens atmosfär, hittar man skärningspunkten i jonosfären, i ett område från D-skiktet på cirka 70 kilometers höjd, upp till G-skiktet på cirka 600 kilometers höjd.

Man kan också skapa egna tidstunnlar av vit tid oberoende av sex-punkts-systemen

Detta kan främst göras på tre sätt:

1a. Tankemässigt bland synska, klärvoajanta eller vid meditation

1b. Vid nära-döden-upplevelser eller när man dör, då får alla en öppen kanal in i den vita tids-tunneln

2. Byggnadstekniskt, t ex pyramidformer, kyrktorn e dyl. Här ses Sfinxen och en av pyramiderna vid Giza.

3. Med hjälp av små lysande energifarkoster, som UFO-forskarna kallar spaningsskivor eller ljusklot, kan vi koppla ihop flera 6-punkts-system och då skapa egna horisontella tidstunnlar.Vi kallar detta att sända tidsenergier.

När vi flyger i dessa  tunnlar, är vi osynliga för er, säger utomjordingarna. Det är på grund av vårt sätt att färdas i dessa tidstunnlar, som ni ser oss så sällan, även fast några av våra skepp nästan alltid befinner sig i närheten av Jorden.


Beroende på om man står i eller utanför ett 6-punkts-system, kan man uppfatta en händelse mycket olika.

Vid en UFO-landning kan person A, som står inne i området, uppfatta hela händelsen. Person B, kanske bara uppfattar en del, till exempel ljud, ljus eller doft. Även diffusa saker kan förekomma, såsom förnimmandet av värme, kyla och vibrationer. Vid en liten rörelse i sidled kan person B ett ögonblick se något och i ett annat tappa bort iakttagelsen. Denna person B står i gränslandet till icke-tiden, i den diffusa kanten.

Även tidsvariatoner kan förekomma. Till exempel kan person A observera en landning cirka tio minuter, men person C uppfattar att det inte gått någon tid alls och har heller inte sett något. Ibland skiljer sig deras klockor åt motsvarande tid, men de behöver inte nödvändigtvis göra det. Person C, som står utanför, varken hör, se eller känner något. Denna person C är den som ni brukar tro på, sades det oss.


Inom en del 6-punkts-system är energierna enormt starka och kan orsaka tidsvirvlar och energier. Detta kan ibland åstadkomma, att de själva visar sin position, till exempel då gräs eller säd lägger sig ned i mönster ute i naturen,

Ibland görs sådana mönster även av UFOs, men de innehåller då information om olika saker, till exempel stjärnkartor. Se bilder intill.Testförsök på ett aktivt sex-punkts-område

Vi bestämde oss alltså för att på något sätt försöka testa och verifiera dessa häpnadsväckande uppgifter om sex-punkts-system och icke-tids-tunnlar och så började vår resa till vad vi här kallar Stargates-portaler.


Första gången 1991 tog Channie med oss till ett aktivt 6-punktsområde i närheten av Vallentuna kyrka så vi skulle få en chans att känna hur ett aktivt 6-punkts-system kändes energimässigt och få testa lite olika mätinstrument.

 

Vi hade egentligen ingen aning om vad vi skulle mäta (inte Channie heller) och vilka energier, som var i omlopp, bara lösa egna teorier och gissningar, Därför hade vi med oss en hel resväska full med diverse olika mätinstrument, Vi hade bråttom, då området bara skulle vara aktivt med tunnelförbindelse i ca 20 minuter. (Channie hade fått tider av utomjordingarna).  Det enda mätinstrument som visade sig fungera stabilt var en elektrisk fältstyrkemeter,


När tiden för tunnelförbindelse inträdde förändrades hela 6-punkts-området högst kännbart "energimässigt" och mätvärdet gick ner mot noll på vårt mätinstrument. Det kändes direkt i kroppen, när området började aktiveras och även mätinstrumentet gav utslag. Det visade sig, att den elektriska fältstyrkan minskar kraftigt inne i området, när det är aktivt. Mätvärdena gick ända ner till 0. Efter en stund inne i området började vi bli lite yra i huvudet och kände en tryckande känsla. När vi gick ut ur området, kändes luften hög och klar och mätvärdet gick upp till max.


Mätinstrumentet visade tydligt var 6-punkts-gränsen gick. Det märktes en tydlig skillnad i mätvärdena utanför och inne i området, när det var aktivt. När den aktiva tiden led mot sitt slut, började mätvärdet inne i området sakta att stiga igen. Instrumentet, som mäter luftelektriciteten, känner alltså av om området är aktiverat och var gränsen går.


När tiden för tunnelförbindelse löpt ut, återgick allt till det normala "energimässigt" igen inne i 6-punktssystemet och elfältsmätaren visade åter samma värde inne i 6-punkts-området som utanför.


Det här var vårt första lyckade försök att testa och finna bevis för att sex-punkts-system/ Stargates-portaler finns och det gav mersmak. Sannolikt har vi, med Channies hjälp, lyckats lokalisera och mäta ett av Jordens otaliga akupunkturpunkter och andningshål och genvägar ut i rymden genom de så kallade icke-tids-tunnlarna eller vita tiden.


6-punkts-systemen

Vi har fortsatt undersöka 6-punkts-systemen sedan videodokumentären Närkontakt med UFO gjordes 1992 och har sedan dess, under flera års tid, lagt ner hundratals timmar ute i skog och mark för att utforska dessa områden. Vår glädje var stor i början, när vi på egen hand lyckades lokalisera flera områden med hjälp av de kännetecken, som beskrivits för oss. Så småningom lärde vi oss ganska säkert känna igen naturen, där man sannolikt kunde finna 6-punkts-system. Ett speciellt utmärkande kännetecken är förekomst av enbuskar, som tycks trivas på 6-punkts-områden. Vid gamla fornlämningar och dylikt kan man också vara ganska säker på att hitta 6-punkts-system. Men de finns även på andra ställen.


Då man endast kan mäta 6-punkts-systemen med fältstyrkemeter när platserna är aktiva, så lärde vi oss så småningom att gå med pekare, då de även visar 6-punkts-systemen när de inte är aktiva. Vi har senare gjort omfattande mätningar och experiment på sex-punkts-system, som vi beskriver i vår bok Närkontakt med UFO, 6-punkts-system och icke-tidstunnlar –öppningar till andra världar och dimensioner, Shekinah Media 1997


Ett stort problem är att finna tider för tunnelförbindelse

Vi hade ett stort problem i början - att försöka lista ut när 6-punkts-områdena var aktiverade, det vill säga anslutna till de kosmiska icke-tidstunnlarna. Det visade sig vara nästan helt omöjligt att vara på rätt plats och pricka rätt tid, vilka av dygnets 24 timmar eller än fler minuter under årets alla 52 veckor, som områdena var aktiva och därmed mätbara med vårt elektroniska mätinstrument, fältstyrkemetern, till vardags kallad "propellern". Att dessutom all undersökning måste ske på alltför knapp fritid underlättade ju inte heller. Att pricka tiden rätt var som att leta efter en nål i en höstack.


Vi bad därför så småningom utomjordingarna om hjälp att hitta nålen, det vill säga tiden. Den klarade vi inte att lista ut själva. Vi bad med andra ord om att få ett tidsschema, när områdena var aktiverade! När/om vi fick tidpunkterna, skulle det ju bli betydligt enklare att göra mätningar. Tills dess fick vi fortsätta att leta lite på måfå och hoppas på tur.


Karta över några 6-punkts-områden omkring Österåkers kyrka


Hur vi fick kartan

Vi hade tidigare via Channie skickat över en vanlig orienteringskarta över vårt närområde till utomjordingarna och bett dem ringa in 6-punkts-områden i närheten av vår dåvarande bostad. Och vi fick tillbaka kartan med ett femtiotal 6-punkts-områden inringade! De hade också benämnt de olika inringade områdena med olika siffer- och bokstavsbeteckningar, till exempel U12 och BG 10. På sidan här intill visar vi en liten del av kartan. Exempel på ett tidsschema finns längre fram i boken.


Vi kontrollerade ett hundratal tider och platser

Vi bodde i Åkersberga på den tiden, ca tre mil nordost om Stockholm och tillbringade, sedan vi fått både karta och tidsangivelser, nästan all fritid efter jobbet och alla helger med att undersöka och mäta 6-punkts-energierna. Vi var säkerligen ute och mätte eller kände av energierna vid ett hundratal förhandsmeddelade tillfällen.


Vid ett tillfälle hade vi en medial bekant med oss ut till ett aktivt område och hon inte bara kände energierna utan såg också, när energierna gled fram mot oss över skogen. Exakt på utsatt tid nådde de fram till det 6-punktssystem, där vi stod och väntade!


En del 6-punkts-områden var hopklumpade i större samlingar, en del låg enskilt. Många hittade vi på fornlämningar sedan vikingatiden och järnåldern.


Områdena var för det mesta aktiva på angivna tidpunkter, utom vid några tillfällen, där vi inte med säkerhet kände energierna och inte hade något mätinstrument till hands! Fältstyrkemetern hade vi bara med oss i början. Det var ganska otympligt att dra med sig den ut i skogen. Och vi slutade helt att ta den med oss, sedan vi lärt oss att känna energierna själva med kroppen eller med hjälp av pekare, pendel eller slagruta.


Pekare, pendel och slagruta helt överlägsna som mätinstrument!

Numera har vi helt övergått till de gamla beprövade, uråldriga teknikerna med pekare, pendel och slagruta, som en slagruteoperatör lärt oss använda och som visat sig vara helt överlägsna som mätinstrument. Med dem kan vi hitta 6-punkts-systemen, både när de är vilande och när de är aktiva. Med fält-styrkemetern gick det bara att mäta områdena, när de var aktiva. Till slut blev vi själva så känsliga, att vi kände energierna i kroppen, även utan hjälp av slagrutan, när områdena var aktiva.


Om du vill lära dig använda slagruta, pekare eller pendel kan vi rekommendera att gå en nybörjarkurs. Det brukar alltid finnas någon som kan tekniken även på mindre orter. Annars finns det numera rikhaltig litteratur i bokhandeln, om du är intresserad och vill lära dig lite mer om det här. Alla kan lära sig denna teknik. Bilden här ovan visar en slagrutegångare, men vi själva använder mest vinkelpinnar (pekare) och pendel, då vi tycker dessa är känsligare. Det är också snabbare att leta 6-punkts-system med slagruteteknik än med vanlig teknisk apparatur.


Tekniken går i korthet till så här.

Håll vinkelpinnarna löst, en i vardera handen, rakt framför dig med ett par decimeters avstånd från varandra! Ställ en fråga eller uppmaning tyst för dig till exempel ”visa Currylinje”! Currylinjerna är lättast att lära sig att känna i början, tror vi och de finns överallt. De ligger i ett rutnät runt hela Jorden. Avståndet mellan linjerna varierar, beroende på var på jordklotet man befinner sig. Här i Sverige är avståndet omkring fyra meter. De ligger i nordostlig/sydvästlig riktning och nordväst-sydost. Håll koncentrationen på din fråga i sinnet medan du sakta går framåt! Framme vid en linje så vrider sig pekarna av sig själv utåt eller inåt i rak linje där Currylinjen går. Håll inte pinnarna så hårt att de inte kan vrida sig! Svårare är det inte. Försök själv! Alla kan lära sig. Det gäller bara att komma på knepet första gången. Det kan vara lättare, om någon visar hur man gör första gången och hur det känns. Ett bild på hur man går med pekare ses längre fram i boken, där vana slagrutemän undersöker 6-punkts-systemen.


Har man lärt sig gå med pinnar är det lika lätt att hitta 6-punkts-systemen som Currylinjerna. Du gör på precis samma sätt som när du letar Currylinjer, men koncentrerar dig på 6-punkts-system istället. Tänk på och koncentrera dig på vad du vill veta, till exempel ”visa 6-punkts-system”, ”visa 6-punkts-gräns”, ”visa mittpunkt”, ”visa manlig punkt” och så vidare. Det gäller bara att koncentrera sig på det man vill veta, så ger slagrutan svar. 6-punkts-systemen ligger helt oregelbundet. Åtminstone har inte vi funnit någon förutsägbar storlek och avstånd mellan dem. Vi brukar jämföra 6-punkts-systemen med akupunkturpunkter. Precis som människans kropp har sina akupunkturpunkter, så har Jorden sina.


Pekare finns att köpa i new age affärer, men du kan också tillverka egna genom att böja en tunn metalltråd i rät vinkel, handtaget cirka en decimeter och pekardelen ungefär tre gånger så lång. En gammal kemtvättgalge går alldeles utmärkt att böja till.Hur känns 6-punkts-energierna?

- Jag känner det alltid först med läpparna, säger Eva. Om området är aktivt, börjar det först sticka lite lätt runt läpparna. Och sedan känns det ungefär på samma sätt, som om det är kallt ute och man får svårt att uttala ord när man fryser. Orden stelnar. Efter en stund känner jag ibland lätt yrsel och en tryckande känsla runt huvudet, förklarar hon. En del energier är mjuka fina, en del är grövre. Det är konstigt att det går att känna skillnad med kroppen på osynliga energier, men man känner verkligen skillnad, menar Eva. När områdena var mycket aktiva, var det svårt att vistas länge i dem. Jag brukade då leta mig fram till mittpunkten av 6-punkts-området, där det kändes helt neutralt och alla ”symptom” från det aktiva området försvann.

- Jag brukar känna en tryckande känsla över bröstet och halsen, säger Tony. Och jag får lite svårt att andas, när området är mycket aktivt. Vissa områden känns mycket postiva att vistas i. Man vill stanna där. Och man finner där också ofta spår efter lägereldar, som visar att folk dras till sådana platser. Men vi har också upptäckt några få platser, som är helt motsatta energimässigt. De är inte så många, men de känns mycket negativa. Vi har varit på 2-3 sådana platser. Där vill man inte vara. Vi fick bråttom därifrån. De kändes otäcka. En del 6-punkts-system känns nästan inte alls i kroppen. Men de allra flesta 6-punkts-områden känns mycket sköna att vistas i.


Osynliga människor

Kvalitén skiftade alltså på 6-punkts-områdena. En del platser var så harmoniska, att man knappt ville lämna dem, även fastän området inte var aktivt. En del av dem blev våra egna energi- och meditationsplatser. Favoritställen, som vi regelbundet återvände till, när vi ville ha energipåfyllning, eller när vi stod inför ett viktigt beslut.

- På dessa speciella ställen har jag ibland sett "rosa-genomskinliga människor", säger Eva. Det känns, som om de välkomnar oss, som om de var där, men samtidigt är i en annan dimension. Ibland har jag sett något slags genomskinligt dis i området. Och det har känts, som om det fanns levande, men för oss osynliga människor närvarande, fortsätter Eva. De brukade stå runt omkring oss, när vi mediterade. Vi fick en känsla av, att de ville hjälpa oss att genomföra vårt påbörjade projekt, ge oss tankar och idéer. Vi kände en högtidlig känsla. Värdig. Men samtidigt en känsla av djup samhörighet.

- Också jag har känt, att osynliga väsen varit närvarande ibland, säger Tony. Men jag har mer känt och sett dem osynligt med mitt psykiska seende. "Nu är de här", brukade vi ofta säga till varann, när vi närmade oss vårt meditationsställe. Ibland var det jag, som först märkte, att de var där. Ibland var det Eva, som såg eller kände dem först. För det mesta kände vi, att de var där, redan innan vi kom fram till 6-punkts-systemet, där de stod och väntade på oss. Dessa tillfällen kändes väldigt speciella.


Det behövs en radikal förändring av attityder för att kunna ta till sig detta, men vi hoppas, att du i alla fall vill göra ett försök att förstå vad vi menar.


(Det är mycket egendomligt, att man inte tar sådant här på allvar i er värld, säger Edeecha telepatiskt till Eva, när hon gör en slutlig genomläsning av boken, innan den ska gå i tryck. Hur ska ni kunna möta oss, när ni inte vill tro att vi finns, även om ni ser oss med era fysiska ögon?)


Inte en skymt av UFOs

På de flesta övriga 6-punkts-områden har vi inte märkt någon närvaro alls av osynliga varelser, förutom vid något enstaka tillfälle, utan vi har bara känt av energierna och njutit av energipåfyllningen.


Av UFOs har vi inte sett en enda skymt under alla dessa år, trots att 6-punkts-systemen ju sades vara deras naturliga kommunikationskanaler. Vi frågade en gång Channie om detta och hon menade då, att UFOna nog sett till att inte synas för oss, om det nu inte var meningen, att vi skulle se dem. Dessutom hade de knappast gett oss tider till områden, som de just då använde för start och landning.Vana slagrutemän undersöker 6-punks-systemen

Vi har, som tidigare nämnts, haft vana slagrutemän med oss ut till 6-punkts-områden. Vid U12, som ligger intill Österåkers kyrka, hade vi den första officiella demonstrationen av 6-punkts-systemen den 15 maj 1993. U12 skulle vara aktivt fyra gånger den eftermiddagen. Se tidsschema här intill för 6-punkts-systemen U12 och BZ gällande 14-16 maj 93.


De flesta kunde med lätthet mäta upp systemet med sina slagrutor eller pekare och kände kraften från området, när det var aktivt. Inne i området hittade man både manlig och kvinnlig punkt. Punkterna kändes helt olika och högst speciella. Den kvinnliga punkten kändes som pirr av sockerdricka under fötterna under den aktiva tiden. Den manliga var mycket kraftfull. De har kunnat konstatera, att när 6-punkts-området är aktivt, visar pekarna tydligt att gränserna vidgas och ytterligare ett antal ”lökringar” eller energiutstrålningar uppstår runt systemet. När den aktiva tiden är slut, är dessa extra ringar borta igen.


Magnetfältstörningar

Vid mätning på ett 6-punkts-område i Vallentuna var vi med om en liten underlighet, som kanske är värt att notera. Vi upptäckte starka magnetfältstörningar, när området var aktivt och en medhavd kompass snurrade helt runt, när två av försökspersonerna, Channie, och vår då 9-årige son gick ut och in över gränsen till det aktiva 6-punkts-systemet. Ingen av oss andra fick kompassen att snurra.Andra observationer


Djuren tycks dras till 6-punkts-systemen. Vi har aldrig i hela vårt liv sett så mycken djurspillning och spår efter sovplatser, som under de år vi varit ute i naturen och letat 6-punkts-system. Liknande observationer har även slagrutefolk observerat beträffande Currylinjer. Älg och rådjur går på linjerna, men ligger aldrig på linje och kryss på natten. Kor och hästar trivs inte heller på linjer och kryss. Det gör för övrigt inte heller träd. Myrorna däremot bygger gärna sina stackar mitt i korspunkterna och går efter linjerna.6-punkts-systemen en nyckel och urgammal kunskap!

Vi har börjat ana att 6-punkts-systemen är en nyckel till flerdimensionell kommunikation. De är energicentra/kanaler/fönster, där man lättare kan komma i kontakt med andra världar och dimensioner, till exempel med UFOn och de så kallade döda.


När man jämför och ser likheten mellan 6-punkts-systemen och gamla skeppssättningar eller kabbalasymbolen, så föds också osökt tanken, att 6-punkts-systemen var känd kunskap för länge sedan, men att de fallit i glömska i vår moderna tid.


De gamle måste ha känt till dessa energicentra mycket väl och varit väl förtrogna med fenomenen, ty alltför många kultplatser, fornlämningar, begravningsplatser, kyrkor och dylikt ligger på 6-punkts-system, för att man ska kunna förklara deras läge som en ren slump.

Vår kontaktperson kan alltså ha rätt, då hon menade, att man förut medvetet valde 6-punkts-system till sina heliga platser, bland annat därför att man visste, att man där kunde få kontakt både med gudarna (=utomjordingarna eller de osynliga, vår kommentar) och med sina döda i dödsriket. Hon förklarade, att när 6-punkts-systemen aktiveras och genomströmmas av energier, får man en direkt uppkoppling både till dödsriket och tunnelpassage ut i rymden genom de så kallade icke-tids-tunnlarna.


Vi fick veta att UFOna använder samma kanaler, icke-tids-tunnlarna och färdas i dem mycket snabbare än ljuset, nästan tidlöst, vilket är hemligheten, hur de kan ta sig hit. Tunnlarna är också nyckeln till UFOs snabba uppdykande i vårt luftrum, men lika snabba försvinnande i tomma intet.


Vi har börjat förstå att 6-punkts-systemen och icke-tids-tunnlarna kan ge en helt ny vinkling och en naturlig förklaring till många andra förbryllande och olösta gåtor, till exempel ringarna i sädesfälten och jordstrålningsenergier, spökerifenomen och den ofta upplevda ”tunneln” i nära döden upplevelser och meditation.


Kanske står vi nu på randen till "bevisning" av naturlagar, som våra förfäder för länge sedan visste om och till en kontakt med andra världar och dimensioner, som var vardagsmat för dem.

 

Även om allt detta idag inte går att bevisa med vetenskapens måttsticka, så är det i alla fall helt klart för oss, att 6-punkts-systemen verkligen existerar. Det finns verkligen okända energier ute i naturen. Vi kan mäta upp områdena och energierna med vårt mätinstrument fältstyrkemetern, när områdena är aktiva. Voltmetern går då ner mot noll. Till slut blev vi själva så känsliga, att vi kände energierna i kroppen, när områdena var aktiva. Ytterligare ett steg framåt tog vi, när vi lärde oss använda hjälpmedel som pekare, pendel och slagruta. Då gick det att mäta upp områdena, både när de var aktiva och när de var vilande.


Gav utomjordingarna oss kunskapen om 6-punkts-systemen för att vi skulle låta denna gamla kunskap komma fram i ljuset igen?


Ja, kanske är det så. Men vi har inte svaren vad de gamla symbolerna egentligen står för innerst inne. Då måste andra ta vid och leta i sina arkeologiska och esoteriska skattgömmor.


Crop-circles

En sommar roade vi oss med att undersöka energilinjer runt vårt lilla 6-punkts-system i trädgården för att se, om vi kunde anlägga någon slags trädgårdskonst med ledning av linjerna. Det blev en hel myriad av linjer. Dels de vanliga Curry- och Hartmannlinjerna, som delvis omsluter och delvis går tvärs igenom 6-punkts-systemet. Dels några andra sorts linjer, som vi inte känner till. Men vi upptäckte även mer spännande varianter, när vi följde linjernas sträckning. En mycket stark spiral fanns strax utanför ena spetsen. Kan den ha något samband med att det går en el-ledning alldeles intill, eller har den med 6-punkts-systemet att göra? Runt hela systemet fanns också en massa båglinjer, som rundade blomblad. Hela 6-punkts-systemet förvandlades till en jättelik blomma, när alla linjer var utlagda.

Den blomma, som linjerna skapade runt vårt 6-punkts-system, var mycket lik den blomma, som en bonde i Hampshire i England hittade i sitt vetefält en natt. Se bild här intill. Storleken gör, att folk därstädes talar om rymdvarelser.


Vårt lilla system är troligen för litet för att vara generellt att jämföra med, men nog torde likheten i det uppkomna mönstret göra det mycket intressant att kontrollera, om inte sådana här crop circles ligger på 6-punkts-system, vilket vi tror. Men vi har själva aldrig sett dem i verkligheten och alltså inte haft tillfälle ännu att mäta upp någon sädescirkel för att verifiera vårt antagande.


Vi har ytterligare en hypotes. När Jorden ”andas”, det vill säga när 6-punkts-systemen aktiveras och tar in kosmisk energi, så sprids sedan energin ut längs jordstrålningslinjerna och ut i rutnäten (och båglinjerna?) runt Jorden. Energin ”andas” sedan ut i rymden igen vid något annat 6-punkts-system. Troligen torde väl in- och utgående energier vara kopplade ihop på något sätt, men vi vet inte hur. Kanske sker in- och utandning växelvis från samma område, precis som vid människans andning? Förutom de karaktäristiska enbuskarna, förekommer ibland även taggbuskar vid 6-punkts-systemen. Någon enstaka gång en mycket stor ogenomtränglig anhopning, som vi antagit vara utandningshål, men vi har inte hunnit undersöka detta närmare än. Det mesta är här ännu hypoteser. Det mesta återstår att utforska.